Κύνθια

Μόλις 70 μέτρα από την θάλασσα και 300 μέτρα από την μοναδικής αισθητικής τοπίου παραλία Σιμουσί, 15 χμ. από το λιμάνι του Μέριχα.

11

Click here to add your own text